Kullanım Şartları

İZOLASYON AĞI A.Ş.
WEB SİTESİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

Aşağıdaki hüküm ve koşullar (“Şartlar ve Koşullar“), Ingrooves.com ve ÍngroovesRightsServices.com’dan (topluca “ Siteler”). Siteler, Isolation Network, Inc. ve bağlı şirketleri (“Ingrooves” veya “biz” veya “bize“) tarafından kullanıma sunulur. Şartlar ve Koşulları muhtelif zamanlarda, herhangi bir zamanda size haber vermeksizin Sitelerde bu tür değişiklikleri yayınlayarak değiştirebiliriz.

Siteyi kullanarak, siteyi kullanımınız için geçerli olan bu hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu Şartlar ve Koşulları kabul etmiyorsanız, Sitelere erişemez veya Siteleri başka bir şekilde kullanamazsınız.

1. Mülkiyet Hakları.
Sizinle Ingrooves arasında olduğu gibi, Ingrooves, Sitelerin tüm içeriği (örneğin, ses, fotoğraf, illüstrasyon, grafik, diğer görseller, video, kopya, şarkı sözleri dahil) üzerindeki tüm haklara, unvana ve menfaate münhasıran ve münhasıran sahiptir. , yazılım vb.), kod, veri ve materyaller, Sitelerin görünümü ve hissi, tasarımı ve organizasyonu ve Sitelerdeki içerik, kod, veri ve materyallerin derlenmesi, telif hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ticari marka hakları, patent hakları, veritabanı hakları, manevi haklar, nevi şahsına münhasır haklar ve bunlara ilişkin diğer fikri mülkiyet ve mülkiyet hakları.
Siteleri kullanımınız size Sitelerde erişebileceğiniz herhangi bir içerik, kod, veri veya materyalin mülkiyetini vermez. Sitelerdeki içerikleri bilgisayarınızda veya internet uyumlu başka bir cihazda görüntüleyebilir ve Sitelerdeki içeriğin yalnızca kişisel, dahili kullanımınız için tek kopyalarını veya çıktılarını alabilirsiniz. Ingrooves’un veya ilgili hak sahibinin önceden açık iznini almadığınız sürece, Sitelerin veya Sitelerdeki herhangi bir içerik, kod, veri veya materyalin herhangi bir ticari dağıtımı, yayınlanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. (Siteler, söz, müzik, fotoğraf ve benzeri gibi Sitelerdeki belirli içeriğin kullanım haklarını elde etmenizi sağlayan bazı özellikler içerebilir.
Bu gibi durumlarda, bu tür içeriği kullanma haklarınız, bu gibi durumlarda Ingrooves tarafından açıkça verilen haklarla sınırlıdır.) Sitelerdeki herhangi bir içeriği, kodu, veriyi veya materyali başka şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya başka bir şekilde istismar edemezsiniz. Yukarıda aksi belirtilmedikçe Siteleri veya sitelerdeki içeriği, kodu, verileri veya materyalleri başka bir şekilde kullanırsanız, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve diğer ülkelerin telif hakkı ve diğer yasalarını ve ayrıca geçerli eyalet yasalarını ihlal edebilirsiniz ve bu tür yetkisiz kullanım için sorumluluğa tabidir. Ingrooves, fikri mülkiyet haklarını, cezai kovuşturma arayışı da dahil olmak üzere, yasaların sonuna kadar agresif bir şekilde uygulayacaktır.

2. Ticari markalar.
Sitelerde görüntülenen ticari markalar, logolar, hizmet markaları ve ticari adlar (topluca “Ticari Markalar“) Ingrooves ve diğerlerinin tescilli ve tescilsiz Ticari Markalarıdır ve aşağıda belirtilen ürün veya hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılamaz. Müşterinin kafasını karıştırabilecek veya hak sahiplerini küçük düşüren veya itibarını zedeleyen herhangi bir şekilde hak sahipleriyle ilişkili olmayan, bunlarla ilişkili olmayan veya sponsor olunmayan. Varsa, Sitelerde görünen Ingrooves’a ait olmayan tüm Ticari Markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Sitelerde yer alan hiçbir şey, Ingrooves’un veya ilgili Ticari Markaya sahip olabilecek üçüncü tarafın yazılı izni olmadan Sitelerde görüntülenen herhangi bir Ticari Markayı kullanmak için zımnen, itirazın engellenmesi veya başka bir şekilde herhangi bir lisans veya hak verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Sitelerde görüntülenen Ticari Markaları kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ingrooves, Ticari Marka haklarını, cezai kovuşturma talep etmek de dahil olmak üzere, yasaların en geniş kapsamına kadar agresif bir şekilde uygulayacaktır.

3. Kullanıcı Bilgileri.
Siteleri kullanımınız sırasında, bize bazı kişiselleştirilmiş bilgiler sağlamanız istenebilir (bu tür bilgiler bundan sonra “Kullanıcı Bilgileri” olarak anılacaktır). Bu tür Kullanıcı Bilgilerinin gizliliğine ilişkin bilgi toplama ve kullanma politikalarımız, Sitelerin Gizlilik Politikası tüm amaçlar için buraya referans olarak dahil edilmiştir. Kullanıcı Bilgilerinin doğruluğundan ve içeriğinden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan edersiniz.

4. İstenmeyen Malzemeler.
Özel olarak talep edilmedikçe, Siteler aracılığıyla, e-posta yoluyla veya başka herhangi bir şekilde sizden herhangi bir gizli, gizli veya özel bilgi veya başka materyal talep etmiyoruz veya almak da istemiyoruz. Bize gönderilen veya gönderilen herhangi bir bilgi, yaratıcı çalışma, demo, fikir, öneri, kavram, yöntem, sistem, tasarım, plan, teknik veya diğer materyaller (“Gönderilen Materyaller”) gizli veya gizli sayılmayacaktır ve tarafımızca Sitelerin Gizlilik ile tutarlı bir şekilde kullanılır Politika.

Gönderilen Materyalleri bize göndererek veya göndererek:

 1. Gönderilen Materyallerin size ait olduğunu, başka hiçbir tarafın bunlarla ilgili herhangi bir hakkı olmadığını ve Gönderilen Materyallerdeki herhangi bir “manevi haktan” feragat edildiğini beyan ve garanti eder ve
 2. Bize telifsiz, sınırsız, dünya çapında, sürekli, geri alınamaz, münhasır olmayan ve tamamen devredilebilir, devredilebilir ve alt lisanslanabilir bir hak ve kullanım, kopyalama, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayınlama, tercüme etme, türev çalışmalar oluşturma hakkı ve lisansı veriyorsunuz. bu tür materyalleri (tamamen veya kısmen) oluşturmak, dağıtmak, gerçekleştirmek ve sergilemek ve/veya şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilen herhangi bir biçimde, ortamda veya teknolojide başka çalışmalara dahil etmek.

Bize sağladığınız herhangi bir Gönderilen Materyali korumaktan sorumlu olamayız ve bu tür Gönderilen Materyalleri herhangi bir zamanda silebilir veya imha edebiliriz.

5. Kullanıcı Davranışı.
Siteleri kullanırken, Sitelere aşağıdaki malzemeleri yüklemeyeceğinizi, göndermeyeceğinizi veya iletmeyeceğinizi veya Siteler aracılığıyla dağıtmayacağınızı veya başka bir şekilde yayınlamayacağınızı garanti ve kabul etmektesiniz:

 1. üçüncü taraf telif hakkı veya diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır;
 2. yasadışı, tehdit edici, nefret dolu, haksız, küçük düşürücü, iftira niteliğinde, aldatıcı, hileli, başkalarının mahremiyetini veya tanıtım haklarını ihlal eden, taciz edici, küfürlü, müstehcen, kaba veya cinsel eylemlerin açık veya grafik açıklamaları veya açıklamaları içeren (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) başka bir bireye veya bir grup kişiye yönelik şiddet içeren veya tehdit edici nitelikte cinsel dil ile sınırlı değildir),
 3. başka herhangi bir kullanıcının Siteleri kullanmasını ve Sitelerden yararlanmasını kısıtlamak veya engellemek,
 4. Ceza gerektiren bir suç teşkil edecek veya hukuki sorumluluğa yol açabilecek bir davranış oluşturmak veya teşvik etmek veya
 5. bir virüs veya başka bir zararlı bileşen, herhangi bir türde reklam veya yanlış veya yanıltıcı menşe işaretleri veya gerçek beyanları içermesi.

Ayrıca şunları yapmayacağınızı da garanti ve kabul etmektesiniz:

 1. herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmek veya başka bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinizi yanlış tanıtmak;
 2. Siteler aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilgiyi veya diğer materyali ticari amaçlarla (bu tür bilgilerin veya diğer materyalin sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe) yüklemek, yayınlamak, yayınlamak, iletmek, çoğaltmak, dağıtmak veya herhangi bir şekilde istismar etmek;</ li>
 3. kullanıcı listelerini veya diğer bilgileri elde etmek amacıyla istenmeyen e-posta gönderme, e-posta adreslerini veya diğer kişisel bilgileri toplama, örümcek ağı oluşturma, “ekran kazıma”, “veritabanı kazıma” veya başka herhangi bir faaliyette bulunma veya Siteler aracılığıyla zincirleme mektuplar veya piramit şemaları; veya
 4. Siteler aracılığıyla diğer bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak. Siteleri, Sitelere zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek ya da başka herhangi bir tarafın Siteleri kullanmasına ve Sitelerden yararlanmasına müdahale edebilecek herhangi bir şekilde kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Siteler aracılığıyla kasıtlı olarak kullanıma sunulmayan veya sağlanmayan herhangi bir yolla herhangi bir materyal veya bilgi elde edemez veya elde etmeye çalışamazsınız.

Ingrooves zaman zaman Sitelerdeki tartışmaları, sohbetleri, gönderileri, iletimleri, ilan panolarını ve benzerlerini izleyebilir veya inceleyebilir, ancak Ingrooves bunu yapmakla yükümlü değildir ve bu tür konumların içeriğinden kaynaklanan hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Sitelerde veya Sitelerdeki bu tür konumlarda yer alan herhangi bir bilgide yer alan herhangi bir hata, karalama, iftira, iftira, ihmal, yalan, müstehcenlik, pornografi, küfür, tehlike veya yanlışlık için.

Sitelere başka herhangi bir Web sitesinden bir bağlantı eklerseniz, bu bağlantının yeni bir tarayıcı penceresinde açılacağını kabul edersiniz. Sitelerin veya Sitelerin herhangi bir sayfasının herhangi bir üçüncü taraf içeriği, materyali veya markasıyla “çerçevelenmesi”, çevrelenmesi veya gizlenmesi gibi herhangi bir şekilde başka herhangi bir Web sitesinden Sitelere bağlantı vermemeyi kabul edersiniz. Size yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda Web sitenizden Sitelere bağlantı verme hakkınızı geri alma hakkımızı saklı tutarız.

Isolation Network, Inc. ve yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını ve acentelerini, herhangi bir şekilde kullanımınızdan kaynaklanan makul avukat ücretleri dahil olmak üzere her türlü iddia, yükümlülük, maliyet ve masrafa karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve tutmayı kabul edersiniz. Siteler, Siteler aracılığıyla herhangi bir mesaj, içerik, bilgi, yazılım veya diğer materyalleri yerleştirmeniz veya iletmeniz veya yasaları veya bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmeniz veya ihlal etmeniz. Isolation Network, Inc., masrafları kendisine ait olmak üzere, aksi takdirde tarafınızca tazmin edilecek herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve böyle bir durumda, Isolation Network, Inc.’in böyle bir iddia.

6. Hesap ve Şifre.
Sitelerde bir kullanıcı adı ve şifre ile bir hesap oluşturmanız mümkün olabilir. Böyle bir durumda, hesap şifrenizin kesin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz ve Sitelere sizin veya size verilen bir şifreyi kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından herhangi bir erişim veya kullanımdan, bu tür erişim veya erişim olsun veya olmasın siz sorumlu olacaksınız. kullanımına sizin tarafınızdan veya sizin adınıza yetki verilmiş olup, bu kişi veya kuruluşun sizin çalışanınız veya acenteniz olup olmadığı. (a) Parolanızın veya hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımını veya diğer herhangi bir güvenlik ihlalini Ingrooves’a derhal bildirmeyi ve (b) her oturumun sonunda hesabınızdan çıkmanızı sağlamayı kabul etmektesiniz. Parolanızın yayılmasını ve kullanımını kontrol etmek, hesabınıza erişimi ve hesabınızın kullanımını kontrol etmek ve Sitelerdeki hesabınızı iptal etmek istediğinizde Ingrooves’a bildirimde bulunmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ingrooves, bu hükme uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

7. Yazılım İndirmeleri.
Sitelerden indirilen veya talebinize yanıt olarak Ingrooves tarafından başka bir şekilde teslim edilen veya sağlanan yazılım demolarını veya diğer yazılım ürünlerini almanız durumunda, bu tür yazılımları kullanımınız, bu tür yazılımlarla birlikte verilen yazılım lisans sözleşmesine tabi olacaktır.

8. Ürün ve Hizmet Siparişleri.
Belirli ürünleri Sitelerin ziyaretçilerine ve tescil ettirenlerine sunabiliriz. Örneğin, Siteler aracılığıyla müzikle ilgili belirli ürünleri ve/veya lisansları sipariş edebilirsiniz. Bunu yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet ediyorsanız ve 18 yaşında veya daha büyükseniz ve işbu belgeyle beyan ve garanti ederseniz yapabilirsiniz. Çevrimiçi siparişinizle aynı anda kredi/banka kartıyla veya Ingrooves tarafından kabul edilen diğer ödeme yöntemleriyle yaptığınız tüm satın almaların fiyatlarını tam olarak ödemeyi kabul edersiniz. Geçerli tüm vergileri ödemeyi kabul edersiniz. Kredi veya banka kartı düzenleyicinizden veya acentelerinden ödeme almadığımız takdirde, talebimiz üzerine ödenmesi gereken tüm meblağları ödemeyi kabul etmektesiniz.

9. Üçüncü Taraf Web Siteleri.
Sitelerden üçüncü taraf Web sitelerine (“Bağlantılı Siteler”) bağlantı verebilirsiniz. Örneğin, bazıları Ingrooves ürünleri olabilen ürünleri Bağlantılı Siteler üzerinden veya Bağlantılı Siteler aracılığıyla satın alabilirsiniz. Bağlantılı Siteler tarafından veya bunlar aracılığıyla sağlanabilecek veya sağlanamayacak bilgi, içerik, ürünler, hizmetler, reklamlar, kodlar veya diğer materyaller için hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Bağlantılı Sitelere verilen bağlantılar, bu tür web sitelerinin veya bu web sitelerinde veya bu siteler aracılığıyla sunulan bilgi, içerik, ürün, hizmet, reklam, kod veya diğer materyallerin tarafımızca onaylandığı anlamına gelmez.

10. Garanti Reddi.
Tüm hizmetler, içerik, işlevler ve materyaller dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, site “olduğu gibi”, “mevcut olduğu gibi”, herhangi bir bilgi garantisi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti verilmeksizin sağlanmaktadır. veriler, veri işleme hizmetleri, çalışma süresi veya kesintisiz erişim, bilgilerin mevcudiyeti, doğruluğu, kullanışlılığı veya içeriği ile ilgili her türlü garanti ve her türlü mülkiyet, ihlal olmaması, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantisi ve işbu belge ile her türlü ve açık ve zımni tüm bu garantiler Sitenin veya içerdiği hizmetlerin, içeriğin, işlevlerin veya malzemelerin zamanında, güvenli, kesintisiz veya hatasız olacağını veya kusurların düzeltileceğini garanti etmiyoruz. Site, kullanıcıların gereksinimlerini karşılayacaktır.Sizden tarafımızdan veya site aracılığıyla alınan sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye, sonuç veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmaz. Siteye erişiminiz, siteyi kullanmanız veya sitede gezinmeniz veya herhangi bir materyal, veri indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer mülkünüzde oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek virüslerden sorumlu tutulamaz ve yükümlü tutulamaz. siteden , metin, resim, video veya ses. Siteden memnun değilseniz, tek çareniz siteyi kullanmayı bırakmaktır.

Bu bölümdeki yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın, Ingrooves ve tedarikçileri ve lisans verenleri, site aracılığıyla sipariş edilen veya sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz ve işbu belge ile feragat eder ve işbu belge ile ürünlerde verilen tüm garanti ve beyanlardan feragat edersiniz. veya hizmet literatürü, sık sorulan soru belgeleri ve diğer sitelerde veya Ingrooves veya acenteleriyle yazışmalarda. Site aracılığıyla sipariş edilen veya sağlanan herhangi bir ürün ve hizmet, sizinle Ingrooves veya lisans vereni veya sizin aranızda ayrı olarak yazılı olarak imzalanan bir lisans veya satış sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece, Ingrooves tarafından “olduğu gibi” sağlanır. Tedarikçi.

11. Sorumluluğun sınırlandırılması.
Ingrooves veya onun yöneticileri, memurları, çalışanları, acenteleri veya içerik veya hizmet sağlayıcılarından herhangi biri (topluca “korunan kuruluşlar”), aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, sonuçta ortaya çıkan, örnek niteliğindeki veya cezai zararlardan sorumlu tutulamaz. veya doğrudan veya dolaylı olarak, sitenin veya içeriğin, materyallerin ve bunlarla ilgili işlevlerin kullanımı veya kullanılamaması, iş kaybı veya satış kaybı, söz konusu korunan kuruluşa bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile . Bazı yargı bölgeleri, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalardan bazıları belirli kullanıcılar için geçerli olmayabilir. Hiçbir durumda korunan kuruluşlar, sitede veya site aracılığıyla herhangi bir kullanıcı veya başka bir kişi tarafından veya adına gönderilen, iletilen, değiş tokuş edilen veya alınan herhangi bir içerikten veya bunlarla bağlantılı olarak sorumlu tutulamaz. Hiçbir durumda, hüküm ve koşullardan veya sizin tarafınızdan kaynaklanan tüm zararlar, kayıplar ve dava nedenleri (sözleşme veya haksız fiil, ihmal veya başka türlü dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) için size karşı toplam toplam sorumluluğu olmayacaktır. sitenin kullanımı, toplamda, varsa, siteyi kullanımınız için Ingrooves’a ödediğiniz tutarı aşıyorsa.

12. Geçerli Yasalar.
Siteleri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ofislerimizden kontrol ediyor ve işletiyoruz. Sitelerdeki materyallerin başka yerlerde kullanıma uygun veya mevcut olduğunu beyan etmiyoruz. Sitelere başka konumlardan erişmeyi seçen kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yapar ve yerel yasaların geçerli olduğu durumlarda ve ölçüde yerel yasalara uymaktan sorumludur.

13. Sitelerde ve Hizmetlerde Yapılan Değişiklikler.
Herhangi bir nedenle, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, içerik, özellikler veya kullanılabilirlik saatleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitelerin herhangi bir yönünü sona erdirme, değiştirme, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutarız. Ayrıca, Sitelerin belirli özelliklerine sınırlamalar getirebilir veya Sitelerin bir kısmına veya tamamına erişiminizi önceden haber vermeksizin veya ceza vermeden kısıtlayabiliriz. Ingrooves, Sitelerdeki üyeliğinizi herhangi bir nedenle veya herhangi bir nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını saklı tutar.

14. Çeşitli.
Hüküm ve Koşullar ve sizinle aramızdaki ilişki, kanun hükümleri ihtilafına bakılmaksızın, Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Şartlar ve Koşullar kapsamında ortaya çıkabilecek herhangi bir dava nedeninin başlatılacağını ve Kaliforniya Eyaleti, San Francisco İlçesindeki uygun mahkemede görüleceğini kabul edersiniz. Kaliforniya Eyaleti, San Francisco İlçesinde bulunan mahkemelerin kişisel ve münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul edersiniz. Hüküm ve Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün yetkili bir yargı mahkemesi tarafından geçersiz bulunması halinde, taraflar yine de mahkemenin tarafların hükümde ve Hükümlerin diğer hükümlerinde yansıtılan niyetlerini yürürlüğe koymaya çalışması gerektiğini kabul ederler. ve Koşullar tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalır.